Predkongresni događaj

Događaj pre konferencije: Radionica Marie Sklodowska-Curie Actions – Razmena osoblja (MSCA-SE)

Radionica će pružiti sveobuhvatan pregled glavnih elemenata Marie Sklodowska-Curie Actions, programa finansiranja Europske unije za doktorsko obrazovanje i posledoktorsko osposobljavanje istraživača. Opšti pregled MSCA programa će održati Gordana Vlahović, NCP za ERC i MSCA. Posebna pažnja će biti posvećena akciji MSCA-Staff Exchanges, a predstaviće je Sotirios Kiokias, upravitelj istraživačkog programa, voditelj panela za kemiju, EC/REA. Učesnici će dobiti uvid u najbolje prakse pri pripremi predloga, zaključivanju ugovora o dodjeli sredstava i upravljanju projektom od strane prof. Biljane Basarin, koordinatorke projekta ClearClimate, i prof. Ljiljane Mihajlović-Lalić, projekta MET-EFFECT, Sveučilište u Beogradu, Farmaceutsko-fizikohemijski fakultet. Ova radionica će podići svest učesnika o akciji MSCA-SE i pružiti im potrebno znanje za pripremu uspešnog predloga projekta.

Lokacija radionice: Sveučilište u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Nemanjina 6, Zemun, Beograd

Datum i vrijeme: 12. decembra 2023.; 15:00-17:00 sati.

Maksimalno 100 učesnika. Registracije će biti otvorene 1. decembra. Ako ste zainteresovani, registrujte se putem linka https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmF9CUrBTAenhLe7WYDw7ewQ63URNj9mPqFpmDF8KKiVaTMA/viewform